คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

อบรมการตลาดออนไลน์และ E commerce

− Mar 12,2017 −

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการอบรมนักศึกษาหัวข้อ "การตลาดออนไลน์และE Commerce " ด้วยวิทยากรหลัก คือ อาจารย์ณัฐวรินทธร บวรภัควุฒิสิริ  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผน บริษัทบางกอกอีลิทมารเกตติ้งกลยุทธ์ ดำเนินงานในด้านการตลาดออนไลน์หรือดิจิตอลมารเกตติ้ง Digital Marketing  รวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ รวมถึงการออกแบบดีไซน์เพื่อการสร้างBrandให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: