WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Mar
  18

  ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีนโยบายในการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชน และเตรียมสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนั้นล่าสุด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศแต่งตั้งให้ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานโครงการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย โดยให้มีหน้าที่กำกับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย จนเสร็จสิ้นภารกิจ และให้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลสำหรับดำเนินการตามโครงการฯนี้ด้วย โดยจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  

  − read more −
 • − Feb 22,2017 −

  สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์

  − read more −
 • − Feb 21,2017 −

  ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำโดย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าไหว้สักการะขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  − read more −

BangkoktHonburi  channEl

ทีวีเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

watch VDO