WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Feb
  22

  สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ ตารางสรุปผลการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  

  − read more −
 • − Feb 21,2017 −

  ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำโดย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าไหว้สักการะขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  − read more −
 • − Feb 15,2017 −

  ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยสำนักกิจการนักศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและมหกรรมอาชีพ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

  − read more −

BangkoktHonburi  channEl

ทีวีเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

watch VDO