WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Nov
  24

  โครงการอบรม อินโฟกราฟริกสำหรับสื่อมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกันจัดอบรมการผลิตอินโพกราฟิกในงานข่าว ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 พศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น ณ ชั้น 7 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่าน

  − read more −
 • − Nov 23,2016 −

  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

  − read more −
 • − Nov 18,2016 −

  โครงการอบรม หลักสูตร “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” (2)

  − read more −

BangkoktHonburi  channEl

ทีวีเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

watch VDO