WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Jul
  13

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้กำหนดวันซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558  ณ  อาคารชาญชัยอเคเดี้ยม  ตามหมายกำหนดดังต่อไปนี้ วันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ เวลา กำหนดการ วันที่ หมายเหตุ เสาร์ 13 ส.ค.59 หรือ อาทิตย์ 14 ส.ค.59 06.00 ถึง 17.00 น. พิธีซ้อมรับพระราชทานฯ โดยกองงานในพระองค์ฯและถ่ายภาพหมู่  (การแต่งกาย : เหมือนวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจริง)     เสาร์ 20 ส.ค.59 หรือ อาทิตย์ 21 ส.ค.59 กำหนดการจะแจ้งในวันซ้อม บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ไม่มาในวันซ้อมรับฯ จะถูกตัดสิทธิ์ในวันขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ณ อาคารชาญชัยอเคเดี้ยม หมายเหตุ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นรับฯ และลำดับ หน้าเว็บไซด์  เช็คผลการเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป ตรวจสอบหมายกำหนดการวันซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร(ตามคณะ) <<คลิ๊ก>> ราคาชุดครุย ประกัน เช่า รวมเช่า ตัด ป.ตรี 1,500 700 2,200 2,500 ป.โท 1,500 800 2,300 2,500 ป.เอก  -  -  - 4,000             **** ณ อาคาร C-Asean ชั้น 2 ฝั่งลิฟท์ **** จองรูปถ่ายบัณฑิต เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  23 – 24 ก.ค. , 30 – 31 ก.ค. , 6-7 ส.ค. 2559 และ วันซ้อม- วันรับฯ เท่านั้น การแต่งกายบัณฑิตและมหาบัณฑิตในวันซ้อมและวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  <<< คลิ๊ก>>> ประชาสัมพันธ์เรื่องที่จอดรถวันซ้อมกับวันรับปริญญา มี 3 จุด 1. ในมหาวิทยาลัยหลังอาคารชาญชัยอเคเดี้ยม ให้เข้ามาได้ถึง 8.00 น. แต่หลังจากเวลาที่กำหนดจะปิดห้ามรถทุกประเภทเข้า   2. สาธิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  3. ถนนอักษะบริเวณทางคู่ขนานฝั่งขาออก (ปล.จุด 2-3 มีรถรับส่ง) ติดต่อสอบถามห้องพัก

  − read more −
 • − Jul 09,2016 −

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

  − read more −
 • − Jul 09,2016 −

  บรรยากาศกิจกรรมวัน รักน้องใหม่

  − read more −

BangkoktHonburi  channEl

ทีวีเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

watch VDO