สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Feb 20,2019 −

รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 ตำแหน่ง

รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  2  ตำแหน่ง คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.มีบุคลิกภาพ  และทัศนคติเชิงบวกเหมาะสมกับความเป็นครู 3.สามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้ดี (Service Mind) 4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word,Power Point เป็นต้น  5.หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา  หรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านโลจิสติกส์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ภาระหน้าที่ :  1.รับผิดชอบภาระงานสอนตามที่รับมอบหมาย…
− Feb 05,2019 −

รับสมัครอาจารย์ คณะแพทยศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์เคมี คณะแพทยศศาสตร์  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาโท วท.บ.(เคมี) ,วท.ม.(เคมี) เคมีอินทรีย์ ส่งเรซูเม่มาที่ [email protected] หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-8006800-5 ต่อ 2030-2032   
− Dec 03,2018 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ คุณสมบัติ เพศชาย หรือเพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีตำแหน่งวิชาการและประสบการณ์สอน ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-8006800 ต่อ 1232
− Dec 02,2018 −

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ ในสาขาวิชา ดังนี้ 1. Periodontology 2. Endodontology 3. Diagnostic Sciences (Oral Diagnosis, Oral Medicine, Oro-Facial pain and Occlusion) คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรีตรีทันตแพทยศาสตร์ และ ปริญญาโทขั้นต่ำในสาขาวิชาที่กำหนด   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 098-254-0316 ต่อ 2031, 3032 (อาจารย์อั๋น)  หรือสามารถส่ง CV มาที่อีเมล [email protected]  
− Nov 27,2018 −

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์คณิตศาสตร์ 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์คณิตศาสตร์ 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท  มีคสามรู้ด้าน Biostatistics เป็นอย่างดี หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 ธันวาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-8006800-5 ต่อ 2031, 2032   098-2540316, 097-0188270, 088-6711623 ส่งเรซูเม่มาที่ [email protected]