สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Oct 11,2019 −

รับสมัครล่ามภาษามือ จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครล่ามภาษามือ  จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สอบถามรายละเอียด 02 8006800 ต่อ 1232
− Oct 07,2019 −

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากผู้สมัครที่จบวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 คุณสมบัติอื่น ๆ 1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด…
− Oct 05,2019 −

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ ในสาขาต่อไปนี้

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสาขาต่อไปนี้ อาจารย์ประจำภาควิชา ชีวเคมี 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชา พยาธิวิทยา 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชา ปรสิตวิทยา 1 ตำแหน่ง ส่ง CV มาที่ [email protected]  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-800-6800 ต่อ 2030-2032 (ในวันเวลาทำการ)
− Oct 04,2019 −

ส่วนงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา

ส่วนงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ : - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ - สามารถรับโทรศัพท์และตอบข้อซักถามได้ทุกประเภท - รับชำระเงินค่าเทอม และเงินรายได้อื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บ - หากสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ [email protected] หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ห้องประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี…
− Sep 27,2019 −

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย จำนวน 2 อัตตรา คุณสมบัติ : - มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ - มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ - สามารถวิเคราะห์และดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ [email protected] หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอธิการบดี ชั้น 5