สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Apr 24,2019 −

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ อาจารย์ประจำวิชากายวิภาคศาสตร์ 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท ส่ง CV มาที่ [email protected]  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-370-5670, 02-800-6800 ต่อ 2030-2032 (ในวันเวลาทำการ) หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 2562
− Apr 18,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ :  จบปริญญาตรี /ปริญญาโทในสาขาวิชาที่กำหนด คุณวุฒิ : ภ.บ. ,วท.ม. (เภสัชวิทยา) ,Ph.D. สาขาวิชาเภสัชวิทยา ,สาขาเชี่ยวชาญ พิษวิทยา (Toxicology Drug matabilsm) ภ.บ. ,วท.ม. (เภสัชวิทยา) ,Ph.D. (Pharmacology) สาขาวิชาเภสัชวิทยา ,สาขาเชี่ยวชาญ เภสัชวิทยาคลินิก ,เภสัชจลนศาสตร์ ,เภสัชพันธุศาสตร์ วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) วท.ม.(เภสัชวิทยา) Ph.D.(Pharmacology) สาขาวิชาเภสัชวิทยา ,สาขาเชี่ยวชาญ เภสัชจลนศาสตร์…
− Apr 02,2019 −

คณะแพทยศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

 คณะแพทยศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาเคมี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาโท สาขาเคมี       2. อาจารย์ภาควิชาเภสัชศาสตร์ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์   ส่งเรซูเม่มาที่ [email protected] หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2562  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-8006800-5 ต่อ 2030-2032  (จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. หยุด 5-17 เมษายน 2562)
− Apr 01,2019 −

รับสมัครพนักงาน

รับสมัครงาน พนักงานทำความสะอาด (หญิง) ช่างซ่อมบำรุง (ชาย) อายุ 25 – 50 ปี มีเงินเดือนประจำ มีประกันสังคม ติดต่อ อ.สมภพ โทร.062-4919546
− Mar 28,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หลายอัตรา คุณสมบัติที่ต้องการ จบปริญญาตรี และ ปริญญาโทเภสัชศาสตรบัณฑิต  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-800-6800-5 ต่อ 1232