สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Sep 17,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครงงานตําแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 2 อัตรา

ตําแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติดังนี้  หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสอนรายวิชาการจัดการการดำเนินงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการนวัตกรรม และวิชาอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา - การฝึกปฏิบัติงานและโครงงานของนักศึกษา - งานวิจัย - โครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ อายุ(ปี) : 28-45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการจัดการ หรือเกี่ยวข้อง ประสบการณ์(ปี)…
− Sep 02,2020 −

รับสมัคร ทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยทันตแพทย์

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: sprintf(): Too few arguments

Filename: university/jobs_view.php

Line Number: 34

− Aug 14,2020 −

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพปรีคลินิก รับสมัครอาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์

คุณสมบัติ  จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางชีววิทยา จบปริญญาปริญญาโทกายวิภาคศาสตร์เท่านั้น ส่ง CV มาที่ artysom@gmail.com หรือติดต่อที่ อาจารย์ อาทิตยา 0873705670  ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
− Aug 10,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี)  ติดต่อสมัครได้ทุกวัน  เวลา 9.00 น-18.00 น ณ สำนักอธิการบดี  ชั้น 3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 8006800-5 ต่อ 1232 (ฝ่ายบุคลากร) หรือ  อ.กัณทิมา โทร.094 8284441
− Jul 26,2020 −

รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป:- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 65 ปี สามารถปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาได้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือสาขาวิชาสัมพันธ์ มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 3 รายการ โดย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:- มีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา มีตำแหน่งทางวิชาการ…