สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Feb 04,2021 −

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564  คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) หรือ ปริญญาเอก   ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทร. 081-920-8407  ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 02-800-6800 ต่อ 2164 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี…
− Feb 03,2021 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลายอัตรา

คุณสมบัติ    1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ระดับปริญญาเอก ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   2. มีผลงานวิจัยได้รับการตรีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา   3. มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ E-mail : hrm@bkkthon.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800  ต่อ 1232
− Jan 08,2021 −

รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขประจำสหคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ด่วน! รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขประจำสหคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ คุณสมบัติ 1. จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ 2. มุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเพื่อองค์กร  3. สามารถทำงานนอกเวลาได้ 4. หากมีประสบการณ์ทำงานคลินิก สปสช. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เวลาการทำงาน 1. ทำงาน จันทร์ - เสาร์  8.00-17.30 น.หากทำวันอาทิตย์ เพิ่มเติม จะได้รับเงินพิเศษนอกจากเงินเดือน 2. เงินเดือนพิจารณาตามความเหมาะสม ยื่น CV ที่ artysom@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สหคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี…