สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Feb 25,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเพธนบุรีรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญาโท หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรมหาบัฑิต (เทคนิคการแพทย์)​  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคลากร  02 8006800 ต่อ 1232
− Feb 19,2020 −

ประกาศรับสมัครอาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพปรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1. อาจารย์สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน คุณสมบ้ติ จบปริญญาเอกทางด้าน immunology 1 ตำแหน่ง 2. อาจารย์สาขาชีวเคมี คุณสมบัติ จบปริญญาเอกทางด้านชีวเคมี หรือชีวเคมีทางการแพทย์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 1 ตำแหน่ง 3.อาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 ตำแหน่ง 4. อาจารย์สาขาชีววิทยา วุฒิปริญญาเอก 1 ตำแหน่ง   ส่ง CV พร้อม transcript มาที่ artysom@gmail.com หมดเขตวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์งาน วันที่ 4 มีนาคม 2563 ทางอีเมลของผู้สมัคร
− Dec 18,2019 −

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(BTU Channel) รับสมัครพนักงานตัดต่อ

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(BTU Channel) รับสมัครพนักงานตัดต่อ (รายได้ต่อเดือน 15000 บาท) คุณสมบัติ เพศชาย สามารถตัดต่องานโทรทัศน์ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสอบถาม 095-146-5561 หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ BTU Chennel อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Dec 18,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาชีววิทยา 2 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาชีววิทยา 2 ตำแหน่ง จบปริญญาเอกทางด้านชีววิทยา(ถ้ามีความรู้ความสามารถด้านปรสิตวิทยาจะพิจรณาเป็นพิเศษ) อาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2563 สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ artysom@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 087-3705670
− Nov 29,2019 −

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 อัตรา

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…