สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Dec 18,2019 −

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(BTU Channel) รับสมัครพนักงานตัดต่อ

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(BTU Channel) รับสมัครพนักงานตัดต่อ (รายได้ต่อเดือน 15000 บาท) คุณสมบัติ เพศชาย สามารถตัดต่องานโทรทัศน์ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสอบถาม 095-146-5561 หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ BTU Chennel อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Dec 18,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาชีววิทยา 2 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาชีววิทยา 2 ตำแหน่ง จบปริญญาเอกทางด้านชีววิทยา(ถ้ามีความรู้ความสามารถด้านปรสิตวิทยาจะพิจรณาเป็นพิเศษ) อาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2563 สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ [email protected] หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 087-3705670
− Nov 29,2019 −

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 อัตรา

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…
− Nov 22,2019 −

รับสมัครอาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครอาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษจิกายน 2562 ถึง 29 กุภาพันธ์ 2563 สนใจติดต่อสอบถาม 081-6163721 ดร.สุชาติ ปรักทยานนท์
− Oct 11,2019 −

รับสมัครล่ามภาษามือ จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครล่ามภาษามือ  จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สอบถามรายละเอียด 02 8006800 ต่อ 1232