สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Oct 20,2021 −

คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งอาจารย์ประจำ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ .........................................................                     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร          …
− Oct 15,2021 −

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - สามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ - มีความรู้เกี่ยวกับการ config อุปกรณ์ network - มีความสามารถทางด้านเขียนโปรแกรมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถส่ง cv มาได้ที่ it_center@bkkthon.ac.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น3  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800 ต่อ 1232 หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1351
− Oct 07,2021 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 2. มีผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข หรือทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 3. มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุข หรือประสบการณ์ทำงานใน รพ.สต. จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจสมัครงานสามารถติดต่อ อ.ดร.ชญาดา คล่องสั่งสอน โทร 085-4830999
− Jul 06,2021 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 2. มีผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข หรือทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 3. มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุข หรือประสบการณ์ทำงานใน รพ.สต. จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ E-mail : hrm@bkkthon.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800 …
− Jun 27,2021 −

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก

วันที่ 27 เดือน มีถุนายม ปี 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง   รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คุณสมบัติผู้สมัคร :  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ITP)…