สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− May 14,2024 −

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ธุรการฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คุณสมบัติ  1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป                                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-800-6800 ต่อ 1232  ส่งเอกสารการสมัคร  hrm_btu@bkkthon.ac.th
− May 14,2024 −

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และธุรการ จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ  1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2.มีความสามารถด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-800-6800 ต่อ 1232  ส่งเอกสารการสมัคร  hrm_btu@bkkthon.ac.th
− Apr 23,2024 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครใน 2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  3 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป วศ.ม.(วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)  •สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล •สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า •สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คุณสมบัติอื่นๆ : 1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด - มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ…