คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ

− Aug 17,2023 −

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ วิทยากร ดร.พงศ์ธร ธาราไชย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED ในหัวข้อ "การตลาดดีกว่าย่อมรวยกว่า (MARKETING BETTER RICHER)" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 14212

Back
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: