คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Sep 12,2021 −

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วม “โครงการสัมมนาจรรยาบรรณและยกย่องเชิดชูอาจารย์"

− read more −
− Sep 12,2021 −

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ (แม่ไก่) หัวข้อ “เคล็ดลับการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อเสนอขอทุน”วิทยากร รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

− read more −
− Jul 23,2021 −

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− read more −