คณะพยาบาลศาสตร์

​​

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Sep 25,2022 −

โครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 9"

− read more −
− Dec 21,2021 −

บรรยากาศโครงการทำบุญประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ และทำบุญต้อนรับปีใหม่

− read more −
− Nov 16,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดทำโครงการ ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

− read more −