คณะพยาบาลศาสตร์

​​

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Dec 21,2021 −

บรรยากาศโครงการทำบุญประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ และทำบุญต้อนรับปีใหม่

− read more −
− Nov 16,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดทำโครงการ ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

− read more −
− Sep 21,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในแต่ละสาขา

− read more −