ติดต่อมหาวิทยาลัย

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน เบอร์ตรง / แฟกซ์ อีเมล
คณบดี, เลขานุการคณะฯ อาคารสถานีโทรทัศน์ 1233 02-4315586
สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ [email protected]
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง