ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jun 14,2019 −

กำหนดการคัดตัวนักกีฬาทุกประเภทกีฬาของมหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กำหนดการคัดตัวนักกีฬาทุกประเภทกีฬา เชิญชวนผู้สนใจร่วมคัดตัวเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตามวันและเวลาที่กำหนด
− Jun 14,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สร้างฝันให้เป็นจริงสู้วงการบันเทิง จับมือภาคีเครือข่ายประกวด “MR. & MISS BANGKOK STAR 2019”

 ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และประธานที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม “MR. & MISS BANGKOK STAR 2019” พร้อมด้วย คุณมานพ  โตการค้า  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอพีเอ็มโฮลดิ้ง จำกัด ผู้ร่วมจัดการประกวด และร่วมเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์  ดร.วโรดม  ศิริสุข (ชายแฮ็คส์)  ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลนักศึกษาทุนศิลปิน ดารา สื่อมวลชน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และผู้อำนวยการกองประกวด “MR.…
− Jun 12,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ด้วยหลักสูตรใหม่และทันสมัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ด้วยหลักสูตรใหม่และทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน นอกจากเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้นแล้ว ยังได้รับความรู้จากวิทยากรระดับประเทศ อาทิ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ท่าน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้เคยเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน หลักสูตรปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียน การสัมมนาอย่างมีความสุข เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับผู้ที่ได้เรียนในหลักสูตรปริญญาโท…
− Jun 11,2019 −

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้โอวาทนักศึกษาใหม่สถาบันในเครือ ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์ของสถาบันในเครือดังกล่าวมาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว …