ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Oct 13,2021 −

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “ในหลวงรัชกาลที่ 9” พร้อมจัดกิจกรรม BTU จิตอาสาร่วมใจ Clean&Clear บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “ในหลวงรัชกาลที่ 9” พร้อมจัดกิจกรรม BTU จิตอาสาร่วมใจ Clean&Clear บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ         รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร …
− Oct 06,2021 −

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเทอมจากรัฐบาล ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเทอมจากรัฐบาล ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบสิทธิ์จาก  ตรวจสอบรายชื่อ  ส่วนนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล 02-8006800 ต่อ 1204 , 1300 โดยด่วน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง ถ้านักศึกษาไม่ตรวจสอบสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนด ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ ตรวจสอบรายชื่อ
− Oct 05,2021 −

ประกาศ การยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลดจากภาครัฐ 5000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เรียนมากกว่า 1 สถาบัน และยังไม่ยืนยันรับสิทธิ์ที่สถาบันใด

การยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลดจากภาครัฐ  5000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เรียนมากกว่า 1 สถาบัน และยังไม่ยืนยันรับสิทธิ์ที่สถาบันใด ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เรียนมากกว่า 1 สถาบันและยังไม่ยืนยันรับสิทธิ์ที่สถาบันใดเลย (ตรวจสอบคลิ๊ก) นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นต้องทำการยืนยันเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ link : https://covidfund.cupt.net/register ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เท่านั้น  
− Sep 28,2021 −

Open House คณะแพทยศาสตร์เปิดบ้านหลังใหม่สู่ครอบครัว BTU

  คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงาน “Open House คณะแพทยศาสตร์ เปิดบ้านหลัง ใหม่สู่ครอบครัว BTU” เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเตรียมพร้อมอย่างมุ่งมั่นในการผลิตนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณภาพสู่สังคม ซึ่งใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live โดยมี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และแสดงความยินดีต่อคณะแพทยศาสตร์ผ่านคลิปวีดิโอในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสตูดิโอสถานีโทรทัศน์ BTU Channel เมื่อวันที่ 27 กันยายน…
− Sep 27,2021 −

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1 ให้ติดต่อเซ็นสัญญากู้ยืม ได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1 ให้ติดต่อเซ็นสัญญากู้ยืม ได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 และส่งสัญญาคืนฝ่ายกองทุนภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติสามารถติดตามประกาศรายชื่อ ผ่านการอนุมัติได้ในรอบถัดไป (อ่านรายละเอี่ยดเพิ่มเติม)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกองทุนฯ  02-800-6800 ต่อ 1313 รายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1 คณะดุริยางคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์…