ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Oct 18,2019 −

คณะกรรมการฯ จาก สป.อว. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

           ผศ.ดร.เบญจา  ชลธาร์นนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)  เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รวมถึงตรวจเยี่ยมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการด้วย       …
− Oct 12,2019 −

แสดงความยินดีกับ นายวิชาญศักดิ์ ก้องสนั่น นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้สอบผ่านได้รับใบอนุญาติให้เป็นทนาย

แสดงความยินดีกับ นายวิชาญศักดิ์  ก้องสนั่น อดีตนายกสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้สอบผ่านได้รับใบอนุญาติให้เป็นทนาย
− Oct 11,2019 −

บจม.ซีพีออลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบทุนการศึกษา “บัณฑิตพรีเมี่ยม” ประจำปีการศึกษา 2563

       อาจารย์อติวันทร์  ดุริยานนท์  เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านทุนการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษา โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม  ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี ดร.ชญาดา  คล่องสั่งสอน  ประธานโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ดังกล่าวด้วย  ซึ่งทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยมมอบให้กับนักศึกษาสาขาการตลาด  สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า  และสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ …
− Oct 09,2019 −

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มอบโล่ให้อธิการบดี มกธ.จากการสนับสนุน “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36

 พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36  โดยมีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ครอบครัวอุปถัมภ์  ครูพี่เลี้ยง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง            ในการนี้ ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้รับเกียรติให้รับโล่เกียรติคุณจาก…