ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 29,2021 −

โครงการหลักสูตรการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม

โครงการหลักสูตรการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม  ม.กรุงเทพธนบุรี  จัดสัมมนาผ่านระบบออนไลน์  “การจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม หลักสูตร Reskill-Upskill-Newskill เพื่อพลิกโฉมผู้ประกอบการในยุคหลังวิกฤติโควิด”                    รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม  รุ่นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสจัดกิจกรรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์…
− Jul 26,2021 −

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ให้ ดำเนินการติดต่อเซ็นแบบยืนชันการเบิกเงินกู้ยืมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม

ประกาศกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 2-4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ให้ดำเนินการติดต่อเซ็นแบบยืนชันการเบิกเงินกู้ยืมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม ได้ 2 ช่องทางดังนี้ 1. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม ชั้น 1 ตึกสำนักอธิการบดี 2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมด้วยตนเองได้ในแอปพลิเคชัน กยศ.conncct หรือระบบ DSL เอกสารประกอบการส่งแบบยืนข้นการเบิกเงินกู้ยืม…
− Jul 23,2021 −

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในการดูแลระดับปฐมภูมิจากชีวิตวิถีใหม่สู่ชีวิตวิถีถัดไป” (Health promotion in primary care for older persons from new normal to next normal) ระหว่างวันที่ 2–3 กันยายน พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ สร้างเครือข่าย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท  หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)…
− Jul 21,2021 −

กระทรวง อว. จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดโครงการนำร่อง “อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม” ส่งเสริม นศ. รักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านแอพพลิเคชั่น ECOLIFE

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดโครงการ “อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม” โดยมี คุณณัฎฐา ชาญเลขา คณะทำงานโฆษกกระทรวง อว. ผู้แทนจากกระทรวง อว. คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และคุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ดารานักแสดงและ ผู้บริหาร ECOLIFE APP ให้เกียรติมาร่วมเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา พร้อมเชิญชวนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมนำร่อง…
− Jul 21,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564  เป็นต้นไป ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท ........................................ คุณสมบัติการสมัคร จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ คณิตย์, ศิลป์ภาษาและศิลป์คำนวณ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้พิการ หรือ เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  สอบรอบที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม2564 สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย เวลา 9.00-15.00  รายวิชาที่สอบคัดเลือก …