ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Dec 13,2018 −

สำนักวิจัยขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา การจะจัดการจัดการฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม Mendeley

สำนักวิจัยขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ "การจะจัดการจัดการฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม Mendeley" โดย เรืออากาศเอก ดร.ครองบุญ สิงหนาท ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3302 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รายละเอียดโครงการ Download 
− Dec 06,2018 −

ผู้บริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี ให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย ก่อนสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19

ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬา  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในโอกาสการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน  ครั้งที่ 19  ระหว่างวันที่ 7 – 20 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเนปิดอว์  ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์               ในการนี้  คณะผู้ฝึกสอน  ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อและชินลง  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับฟังโอวาทอย่างพร้อมเพียง…
− Dec 06,2018 −

ม.กรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมจัดริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มในพิธีถวายราชสักการะ และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9

คณาจารย์ และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมจัดริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้  พร้อมทั้งเข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561  ด้วยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561
− Nov 29,2018 −

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมการเสวนา “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน”

ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน”  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  กล่าวรายงานถึงความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว  พร้อมกล่าวเปิดการเสวนา …