ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Aug 20,2019 −

สมาคม ม.กรุงเทพธนบุรี จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   ดุษฎีบัณฑิต   มหาบัณฑิต  และบัณฑิต  ในโอกาสเป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561  จัดโดยสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี          ในการนี้  ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ผศ.ดร.จรินทร์ …
− Aug 20,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงฤทธ์ รับตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

 ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในฐานะผู้แทนคณะผู้บริหาร  คณบดี  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  สถาบันการศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยฯ  และเหล่าทุนดารา นักแสดง นักร้อง และสื่อมวลชน  นำโดย ดร.วโรดม  ศิริสุข (ชายแฮ็คส์)  ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง หรือ “ดร.ดร๊าฟ” ในโอกาสที่ได้รับเกียรติให้เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน…
− Aug 20,2019 −

ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

 ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประธานในพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561  พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 25 สิงหาคม 2562            ในการนี้  ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วย  ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.วิทยา …
− Aug 16,2019 −

สํานักทะเบียนและวัดผล ปิดบริการชั่วคราว ในวันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2562 เนื่องจากสำนักทะเบียนและวัดผลปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมงาน ซ้อม-รับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สํานักทะเบียนและวัดผล ปิดบริการชั่วคราว ในวันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2562  เนื่องจากสำนักทะเบียนและวัดผลปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมงาน ซ้อม-รับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-800-6800-5
− Aug 14,2019 −

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง CSR ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ  เรื่อง CSR ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยวิทยากร ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง 14209 ชั้น 2 อาคาร 14 คณะบริหารธุรกิจ