ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Feb 23,2021 −

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2564” (CEO THAILAND AWARDS 2021)

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้รับเกียรติให้รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2564” (CEO THAILAND AWARDS 2021) ครั้งที่ 10 สาขา ผู้บริหารแห่งปี  เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้กำลังใจแก่บุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเชิดชูความสามารถ  ความเข้มแข็ง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญรอบรู้จนประสบความสำเร็จในการนำองค์กรทั้งระดับนโยบาย  วิสัยทัศน์การบริหารงาน  การดูแลการจัดการที่ดี  และเป็นผู้นำนักบริหารองค์กรที่ควรค่าแก่การเป็นบุคคลแบบอย่างที่ดี …
− Feb 10,2021 −

ม.กรุงเทพธนบุรี มุ่งพัฒนานักวิจัย เปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”  จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยมี รศ.ดร.สุธรรม  นันทมงคลชัย  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย  หัวข้อ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัย” …
− Feb 10,2021 −

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม "โครงการจิตอาสา แต้มสีเติมฝัน"

รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม "โครงการจิตอาสา แต้มสีเติมฝัน" โดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดสาลวัน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
− Jan 29,2021 −

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรักษ์ชุมชน” ปรับภูมิทัศน์ท่าน้ำ “วังมัจฉาทอง ม.กรุงเทพธนบุรี”

   รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรักษ์ชุมชน”  โดยมี พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง  ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  คุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง (คุณเอิร์น)  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร …
− Jan 20,2021 −

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมด้วยวิทยาลัยในเครือทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณเอิร์น-ณัชชา เตชะหรูวิจิตร  ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมด้วยวิทยาลัยในเครือ และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  ทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน