WHAT'S HAPPENING

  • − Jun 24,2018 −

    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของข้าราชการตำรวจ ทหาร และข้าราชการทั่วไป

    − read more −
  • − Jun 21,2018 −

    กำหนดการ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2560

    − read more −

−Jul 19,2018−ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี-ร.ร.สาธิตกรุงเทพธนบุรีร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

−Jul 16,2018−คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ การเลือกตั้งขั้นต้น : ทางออกการเลือกตั้งหรือทางตันประชาธิปไตย โดยวิทยาลัยการปกครอง

−Jul 14,2018−สถาบันวิทยาการความงามแห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตรด้านวิทยาการความงามรุ่นแรกแล้วในวันนี้

−Jul 09,2018−สัมมนา “สานสัมพันธ์คนกีฬา” เตรียมพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 46

−Jul 05,2018−บุคลากรศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เยี่ยมชมการบริหารจัดการ BTU Sports Complex

Read more

BangkoktHonburi  channEl

ทีวีเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

watch VDO