ติดต่อมหาวิทยาลัย

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน เบอร์ตรง / แฟกซ์ อีเมล
คณบดี ศิลปศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาตร์ 1802
สาขาวิชาอิสลามศึกษา อาคารคณะศิลปศาตร์ 1803 [email protected]
เลขานุการคณะฯ 1805
สาขาวิชาการท่องเที่ยว อาคารคณะศิลปศาตร์ 1801 [email protected]
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาคารคณะศิลปศาตร์ 1806 [email protected]
สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ [email protected]
สาขาวิชาการโรงแรม 1804