ติดต่อมหาวิทยาลัย

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน เบอร์ตรง / แฟกซ์ อีเมล
คณบดี อาคารคณะนิติศาสตร์ 1701
เลขานุการคณะฯ อาคารคณะนิติศาสตร์ 1702 02-4315382
ห้องพักอาจารย์ อาคารคณะนิติศาสตร์ 1705
ธุรการนิติศาสตร(ป.โท) อาคารคณะนิติศาสตร์ 1704
สาขาวิชานิติศาสตร์ law_dept@bkkthon.ac.th
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต law_master@bkkthon.ac.th