WHAT'S HAPPENING

  • − Aug 20,2019 −

    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงฤทธ์ รับตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

    − read more −
  • − Aug 20,2019 −

    ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

    − read more −

−Aug 20,2019−สมาคม ม.กรุงเทพธนบุรี จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

−Aug 20,2019−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงฤทธ์ รับตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

−Aug 20,2019−ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

−Aug 16,2019−สํานักทะเบียนและวัดผล ปิดบริการชั่วคราว ในวันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2562 เนื่องจากสำนักทะเบียนและวัดผลปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมงาน ซ้อม-รับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

−Aug 14,2019−คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง CSR ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

Read more

BangkoktHonburi  channEl

ทีวีเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

watch VDO