ภาพกิจกรรม

Bangkok Thonburi Gallery

ภาพกิจกรรม

− Jul 09,2016 −

กิจกรรมตักบาตรรับน้องใหม่

ชมรมพุธศาสตร์ ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดกิจกรรมตักบาตรรับน้องใหม่ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2559 โดยมีพระสงฆ์ในพิธีทั้งหมด 115 รูป ณ บริเวณลานหน้าอาคารชาญชัยอเคเดี้ยม
− Jan 10,2016 −

นางสาวฟานีดา ดีแม คว้าเหรียญทองแดง กีฬาปันจักสีลัต ประเภทร่ายรำ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

นางสาวฟานีดา ดีแม คว้าเหรียญทองแดง กีฬาปันจักสีลัต ประเภทร่ายรำ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
− Jan 10,2016 −

นางสาวนุชชิตา พรมราช นำเหรียญทองจากการแข่งขันยูโดหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

นางสาว นุชชิตา พรมราช นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการกีฬา นำเหรียญทองจากการแข่งขันยูโดหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์