ภาพกิจกรรม

BANGKOKTHONBURI GALLERY

ภาพกิจกรรม

− Sep 25,2022 −

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

งานกิจการนักศึกษา นำโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยในวันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ และเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน