ภาพกิจกรรม

Bangkok Thonburi Gallery

ภาพกิจกรรม

− Nov 01,2020 −

ม.กรุงเทพธนบุรี-สถาบันการศึกษาในเครือ พร้อมชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พร้อมด้วยคุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง (คุณเอิร์น) ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  และครอบครัวร่วมลอยกระทง  เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในโอกาสวันลอยกระทง ประจำปี 2563  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ…
− Jul 09,2016 −

กิจกรรมตักบาตรรับน้องใหม่

ชมรมพุธศาสตร์ ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดกิจกรรมตักบาตรรับน้องใหม่ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2559 โดยมีพระสงฆ์ในพิธีทั้งหมด 115 รูป ณ บริเวณลานหน้าอาคารชาญชัยอเคเดี้ยม
− Jan 10,2016 −

นางสาวฟานีดา ดีแม คว้าเหรียญทองแดง กีฬาปันจักสีลัต ประเภทร่ายรำ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

นางสาวฟานีดา ดีแม คว้าเหรียญทองแดง กีฬาปันจักสีลัต ประเภทร่ายรำ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์