ติดต่อมหาวิทยาลัย

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน เบอร์ตรง / แฟกซ์ อีเมล
คณบดี ,เลขานุการคณะฯ อาคารคณะบัญชี 1120 02-431-5384
ห้องพักอาจารย์ อาคารคณะบัญชี 1121
ห้องพักอาจารย์พิเศษ อาคารคณะบัญชี 1122
สาขาวิชาการบัญชี account@bkkthon.ac.th