ติดต่อมหาวิทยาลัย

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน เบอร์ตรง / แฟกซ์ อีเมล
คณบดี, เลขานุการคณะฯ อาคาร11 1127
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ind_tech@bkkthon.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร agri_tech@bkkthon.ac.th