คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Aug 14,2019 −

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง CSR ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ  เรื่อง CSR ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยวิทยากร ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง 14209 ชั้น 2 อาคาร 14 คณะบริหารธุรกิจ
− Mar 13,2017 −

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการบริการวิชาการชุมชน "ส่งเสริมภูมิปัญญาสู่การพัฒนาอาชีพในชุมชน"

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการบริการวิชาการชุมชน  "ส่งเสริมภูมิปัญญาสู่การพัฒนาอาชีพในชุมชน" ให้บริการแกชุมชนร่มไทร ร่วมกับ ชุมชนตลาดเก่าศาลายา ณ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนร่มไทร หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทฑมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี
− Mar 12,2017 −

อบรมการตลาดออนไลน์และ E commerce

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการอบรมนักศึกษาหัวข้อ "การตลาดออนไลน์และE Commerce " ด้วยวิทยากรหลัก คือ อาจารย์ณัฐวรินทธร บวรภัควุฒิสิริ  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผน บริษัทบางกอกอีลิทมารเกตติ้งกลยุทธ์ ดำเนินงานในด้านการตลาดออนไลน์หรือดิจิตอลมารเกตติ้ง Digital Marketing  รวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ รวมถึงการออกแบบดีไซน์เพื่อการสร้างBrandให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00…
− Aug 28,2014 −

ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของคณะบริหารธุรกิจ

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: