ติดต่อมหาวิทยาลัย

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน เบอร์ตรง / แฟกซ์ อีเมล
คณบดี 2161
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2160
สาขาวิศวกรรมโยธา 2163
เลขาธิการคณะ 2164
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2162