คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Apr 17,2014 −

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ

เรื่อง : อุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลก โดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ ในการนำอุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลก ‘คุณ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล’ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 9:00 – 12:00 ณ หอประชุมชวลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Apr 17,2014 −

กำลังรอข้อมูล

กำลังรอข้อมูล
− Apr 17,2014 −

เติมบุญ เติมพลังใจ เติมความใส ด้วยการปฏิบัติธรรม

สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคารบริหารธุรกิจ ชั้น 2 ห้อง 203
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: