คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Apr 17,2014 −

สานความฝัน ปันความรัก

ขอเชิญร่วมสมทบทุนและบริจาคสิ่งของกับ โครงการสานความฝันปันความรัก ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนคลองปิ่นโตประชาสามัคคี ต.คลองน้ำไหล อ.คลองสาน จ.กำแพงเพชร
− Apr 17,2014 −

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริหารอุตสาหกรรม

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริหารอุตสาหกรรม <<--อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม-->>
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: