คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ

− Apr 17,2014 −

เรื่อง : อุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลก

โดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ ในการนำอุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลก
‘คุณ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล’
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 9:00 – 12:00 ณ หอประชุมชวลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: faculty/dept_article_news_view.php

Line Number: 41

Back
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: