คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Mar 04,2017 −

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ

− read more −
− Feb 18,2017 −

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

− read more −