ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jan 28,2019 −

ม.กรุงเทพธนบุรี-สถาบันในเครือเข้าเยี่ยมสื่อมวลชน-มอบกระเช้าปีใหม่ 2562

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและสถาบันในเครือ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  นำโดยคุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยอ.กฤติญา กวีจารุกรณ์ ผอ.สถานีโทรทัศน์ BTU Channel ผู้แทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  เข้าเยี่ยมสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ พร้อมมอบกระเช้าปีใหม่ 2562  ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2562
− Jan 27,2019 −

เจ้ากรมการสื่อสารฯ ทหารเรือ ยินดีและชื่นชมรายการของ BTU ที่ผลิตให้ ส.ทร. ครอบคลุม 11 สถานี

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยผศ.ดร.พนม  วรรณศิริ  ผอ.สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย อาจารย์ กฤติญา กวีจารุกรณ์  ผอ.สถานีโทรทัศน์ BTU Channel  และผู้แทนนักศึกษา น.ส.อตินุช วัฒนศิริชัยกุล   สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (inter)  คณะบริหารธุรกิจ  น.ส.สุทธิชา สมมาตย์  สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้เข้าพบ พล.ร.ท.อรัญ  นำผล  เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ …
− Jan 24,2019 −

ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงินอัดฉีดทัพนักกีฬา 12 ล้านบาท หลังปิดฉากกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 46

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬา  พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลอัดฉีดรวม 12 ล้านบาทให้แก่ทัพนักกีฬาในพิธีมอบรางวัล “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46”  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากทุกประเภทการแข่งขันกีฬาปัญญาชน             ในการนี้  ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา…
− Jan 23,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง  รุ่นที่ 5 หลักการและเหตุผล                    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในวิชาชีพการพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นวิชาที่สำคัญ เพื่อสอนนักศึกษาให้สามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานที่จริงได้ จึงต้องการอาจารย์คลินิกที่มีความรู้…
− Jan 20,2019 −

ม.กรุงเทพธนบุรี เตรียมจัดเลี้ยงฉลอง-อัดฉีดเงินรางวัล เหรียญทอง 100,000 บาท นักกีฬายอดเยี่ยม 50,000 บาท หลังปิดฉากกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 46

ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษา  เตรียมจะจัดเลี้ยงฉลองและมอบเงินรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ไปร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ในระหว่างวันที่ 11  -  20  มกราคมที่ผ่านมา               มหาวิทยาลัยฯ จะมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้เหรียญทอง 100,000…