ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Oct 29,2018 −

ม.กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับ “รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์” ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ “ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการลงทุนของไทยในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ”

  คณาจารย์ และนักศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ให้การต้อนรับ รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์  ในโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการลงทุนของไทยในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ”  เพื่อเสริมสร้างความเข้มข้นทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  หลักสูตร “เจ้าสัว 9 - 10” และหลักสูตร “NEW ERA”  ณ อาคารดุษฎีบัณฑิต  ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 2561
− Oct 28,2018 −

ม.กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับนักเรียนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ให้การต้อนรับนักเรียนจาก 5 จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ม.กรุงเทพธนบุรี  โดยมี พล.ต.ท.อมรรักษ์  หุวะนันท์  คณะกรรมการดำเนินการโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  ในการนี้  คณาจารย์ได้ให้การแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน …
− Oct 28,2018 −

อธิการบดีให้โอวาทคณะนักกีฬา ม.กรุงเทพธนบุรี ก่อนเข้าร่วมแข่งขัน “กีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยเอเชีย”

   ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมฟุตบอลชาย ม.กรุงเทพธนบุรีที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยเอเชีย ณ เมือง จินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.- 12 พ.ย.  2561  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และการกีฬา  สปอร์ต คอมเพล็กซ์  ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2561
− Oct 21,2018 −

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดบรรยายพิเศษ “บริษัทพัฒนาเมือง โมเดลใหม่ขับเคลื่อน Smart City”

  ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ให้การต้อนรับ ดร.แดน  เหตระกูล  และคุณอดิเรก  แสงใสแก้ว  ในโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง  “บริษัทพัฒนาเมือง โมเดลใหม่ขับเคลื่อน Smart City” โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร NEW BIZ และระดับปริญญาโท หลักสูตร เจ้าสัว 9, NEW ERA  และ MPA 23 เข้ารับฟังบรรยายอย่างคับคั่ง ณ อาคารดุษฎีบัณฑิต  ชั้น 2  ม.กรุงเทพธนบุรี …
− Oct 21,2018 −

ม.กรุงเทพธนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน BTU Unify Game 2018

        ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน BTU Unify Game   ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯและงานกลางคืน Pink Party (ราตรีสีชมพู) ประจำปี 2561 โดยกล่าวฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาทุกรุ่น ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ  และศิษย์เก่าทุกรุ่นได้เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันฟรีตลอดงาน เนื่องจากงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความเป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   …