ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jun 05,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมจัดริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้  พร้อมทั้งเข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562
− Jun 02,2019 −

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี-สถาบันในเครือร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  นำคณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  และสถาบันในเครือร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562  ณ สถานีโทรทัศน์ Bangkokthonburi Channel  ม.กรุงเทพธนบุรี    
− Jun 02,2019 −

นักศึกษาใหม่ ม.กรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างคึกคัก

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ว่า “...การเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีนั้นเรียนเพื่อให้รู้ในสิ่งที่เราต้องการจะรู้ทั้งด้านวิชาการ  วิชาชีพต่าง ๆ  ส่วนการเรียนในระดับที่สูงขึ้นก็เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์เป็น  แก้ปัญหาเป็น  และมีความรู้ในการวิจัย  หรือเพื่อวิเคราะห์  สังเคราะห์ …
− May 29,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งมีนักศึกษาทยอยมารายงานตัวอย่างคับคั่ง  เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ตามความสนใจ  โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  และคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มาร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวก  และให้คำแนะนำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา  อาทิ  การตรวจสอบเอกสารการสมัคร  งานทะเบียนและทำบัตรนักศึกษา …
− May 29,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบเก้าอี้เลคเชอร์ให้แก่เขตทวีวัฒนา

 อาจารย์สมภพ  ศรีสัมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ในฐานะผู้แทน ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มอบเก้าอี้เลคเชอร์สำหรับนักเรียน  จำนวน  280 ตัว ให้แก่สำนักงานเขตทวีวัฒนา  โดยมี นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมลิ้ม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา  เป็นผู้แทนรับมอบ  เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ตามภารกิจ  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2562