หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สถาบันภาษาต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

  1. สามารถDownload ใบสมัครได้ที่นี่หรือมารับด้วยตัวเองได้ที่สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  2. กรอกใบสมัครสอบให้เรียบร้อย
  3. ไฟล์รูปภาพ ไฟล์JPG/JPEGขนาด20-100KB ตั้งชื่อไฟล์ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

-รูปภาพหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง
-ฉากหลังสีฟ้าหรือสีขาว
-รูปภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
-รูปภาพต้องเป็นทางการ เนื่องจากจะนำไปติดบนใบผลสอบ

  1. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

ระดับการสอบHSK

ค่าใช้จ่าย

HSK ระดับ 1

500 บาท

HSK ระดับ 2

700 บาท

HSK ระดับ 3

900 บาท

HSK ระดับ 4

1,200 บาท

HSK ระดับ 5

1,600 บาท

HSK ระดับ 6

2,000 บาท

5.ชำระค่าสอบโดยการโอนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี      มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ธนาคาร       ธนาคารกรุงเทพ

สาขา           มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เลขที่บัญชี   047-8-00001-1
*ระบุชำระค่าสอบHSKระดับ....พร้อมชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีที่ต้องการสอบ

6.ส่งไฟล์ใบสมัครสอบพร้อมแนบไฟล์รูปภาพ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาการชำระค่าสมัครพร้อมระบุชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ ระดับHSKที่สมัครสอบ วันที่สอบ มาที่ E-mail: 1746349905@qq.com หากส่งเรียบร้อยแล้วรบกวนผู้สมัครโทรแจ้งทางสถาบันให้ทราบ

ตารางวัน-เวลาสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนHSKแบบอินเตอร์เน็ต

ครั้งที่

วันที่จัดสอบ

วันที่หมดเขต     รับสมัคร

วันที่ประกาศ ผลสอบ

1

07/03/2020

เสาร์

23/02/2020

23/03/2020

2

21/03/2020

เสาร์

08/03/2020

06/04/2020

3

09/05/2020

เสาร์

26/04/2020

25/05/2020

4

19/09/2020

เสาร์

06/09/2020

12/10/2020*

5

17/10/2020

เสาร์

27/09/2020

02/11/2020

 

 

*เนื่องจากเป็นวันหยุด วันประกาศผลสอบเลื่อนไปอีก 1 สัปดาห์
หมายเหตุ สนามสอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดสอบเฉพาะวันเสาร์

การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK ทั้งหมด 6 ระดับ

HSK ระดับ1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน 150 คำ

HSK ระดับ2    เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 300 คำ

HSK ระดับ3    เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและสื่อสารได้ในประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน ด้านการทำงาน การติดต่อขั้นพื้นฐานด้วยคำศัพท์ภาษาจีน 600 คำ

HSK ระดับ4   เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสนทนาภาษาจีนได้อย่างเข้าใจและราบรื่นด้วยคำศัพท์ภาษาจีน 1,200 คำ

HSK ระดับ5  เหมาะสำหรับผู้ที่สื่อสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือดูรายการภาษาจีนต่างๆได้ โดยมีความรู้ความเข้าใจในคำศัพท์ภาษาจีน 2,500 คำ

HSK ระดับ6   เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถแสดงความคิดของตนเองออกมาได้ทั้งในรูปแบบการพูด และรูปแบบการเขียน และรับข่าวสารภาษาจีนผ่านการอ่านและการฟัง โดยเข้าใจง่ายและรวดเร็ว มีความรู้ความเข้าใจในคำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำ

 

*ผู้สมัครที่ไม่ได้นำใบสมัครสอบมาส่งด้วยตัวเอง ในวันสอบจริงกรุณานำใบสมัครสอบ พร้อมติดรูป และสำเนาบัตรประชาชน มาให้ด้วยค่ะ

     สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันภาษาต่างประเทศฝ่ายดูแลการสอบวัดระดับภาษาจีนHSK มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เบอร์ติดต่อ02-8006800 ต่อ4002


Back