ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

โครงการ "สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จัดการตนเองได้เต็มศักยภาพแบบองค์รวม" โดยการ ร่วมกันของ 4 สถาบัน เครือข่าย สสอท โซน 1

− Sep 11,2023 −

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการ "สูงวัยอย่างมีคุณภาพจัดการตนเองได้เต็มศักยภาพแบบองค์รวม" โดยการร่วมกันของ 4 สถาบัน เครือข่าย สสอท โซน 1 และ โครงการบริการวิชาการซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน นี้เวลา 9.00 ถึง 12.00 น. ดำเนินการโดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back