ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jan 20,2021 −

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมด้วยวิทยาลัยในเครือทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณเอิร์น-ณัชชา เตชะหรูวิจิตร  ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมด้วยวิทยาลัยในเครือ และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  ทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
− Jan 15,2021 −

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2021

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2021         รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับการพิจารณาการคัดเลือกเข้ารับรางวัล ผู้บริหารแห่งปี  CEO THAILAND AWARDS 2021
− Jan 09,2021 −

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 “การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่”

กำหนดการดำเนินงาน วิธีการส่งบทความวิจัย รายละเอียดรูปแบบบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) เงื่อนไขการส่งผลงานและการนำเสนอผลงานวิจ ใบสมัคร วิธีการชำระค่าลงทะเบียน รายละเอียดและรูปแบบโปสเตอร์
− Dec 31,2020 −

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อวยพร Merry Chrismas And Happy New year 2021

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อวยพร Merry Chrismas And Happy New year 2021  
− Dec 23,2020 −

ม.กรุงเทพธนบุรี วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ระลอกใหม่อย่างเข้มงวด ตามประกาศของกระทรวง อว.

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือวางมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศของกรุงเทพมหานคร  เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายความร่วมมือความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมทางสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวที่กำลังระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้ …