ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− May 14,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมรายการเสียงปฎิรูป ตอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมรายการเสียงปฎิรูป ตอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีวิทยากรรับเชิญ : -ดร. ณัฐวรรณ สาสิงห์ (ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) -นพ. กำจัด รามกุุล (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี -ศ. ดร. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค.62 ทางช่อง TNN24
− May 07,2019 −

“ดร.ดวงฤทธิ์” ให้กำลังใจชื่นชมทีมจิตอาสาโรงครัวพระราชทาน

          ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ให้กำลังใจและชื่นชมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงครัวพระราชทานด้วยความขยันขันแข็ง  ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  เพื่อจัดเตรียมเครื่องปรุง  วัตถุดิบประกอบอาหารคาวหวาน  และผลไม้หลากหลายชนิดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  พร้อมทั้งให้คำแนะนำ  กำกับดูแลความเรียบร้อย …
− May 04,2019 −

“ท่านตวง อันทะไชย” มอบเกียรติบัตรแก่ “ดร.ดวงฤทธิ์” เชิดชูเกียรติด้านการพัฒนาการศึกษาและการกีฬา

 ท่านตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  มอบเกียรติบัตรให้แก่ ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ด้านการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาและการกีฬาในงานสัมมนา  เรื่อง สรุปบทเรียน 4 ปีกับการปฏิรูปการศึกษา  โดยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ณ ห้องภาณุมาศ  ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์  เมื่อวันที่ 30 เมษายน…
− May 02,2019 −

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 2 / 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2 / 2562 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก DOWNLOAD    
− Apr 30,2019 −

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากวิทยาลัยในเครือ ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

             ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบโล่เกียรติยศให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม  อาทิ  ร.ต.พรชัย  เค้าแก้ว …