ทำความรู้จักมหาวิทยาลัย

Bangkok Thonburi University

เราโต้เถียงกัน เพื่ออะไร?

ทุกวันนี้ที่เราโต้เถียงกัน เราเถียงกันเพื่ออะไร ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด หรือเพียงแค่ต้องการเอาชนะกัน

"อย่าปิดกั้นเพราะคิดว่าตัวเองเก่ง แต่จงทำตัวให้เหมือนดั่ง น้ำที่ไม่เคยเต็มแก้ว" เปิดใจและรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้าง ฟังให้มากกว่าพูดแล้วร่วมช่วยกันแก้ปัญหาห­าสิ่งที่ดีที่สุด