ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี โดยคณาจารย์และนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

− Sep 01,2023 −

คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี โดยคณาจารย์และนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ นักศึกษาได้รับชมวีดีทัศน์เรื่อง "สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรคุณธรรมต้นแบบ : ความสำเร็จและการแบ่งปัน" รับฟังการบรรยายพิเศษ "ความเป็นมาของอาคารรัฐสภาไทย และทำความรู้จักกับสัปปายะสภาสถาน" รวมถึงได้เข้าชมรวมถึงได้เข้าชมอาคารส่วนต่างๆ ของรัฐสภาด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้กับนักศึกษาต่อไป

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back