ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Oct 09,2019 −

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมต้อนรับนักศึกษาโครงการ Open House บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2019

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  ผู้บริหารนำโดย ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี, ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ คณาจารย์ พร้อมนักศึกษารุ่นพี่คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมต้อนรับนักศึกษาโครงการ Open House บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมรับเครื่องแบบนักศึกษา บัตรนักศึกษา และการจองสิทธิ กยศ. รวมถึงได้เข้าชมบรรยากาศการเรียนการสอน สัมผัสสิ่งแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   และรับฟังโอวาทจาก ท่านผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี อย่างอบอุ่น  ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Oct 04,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “BTU UNIFY GAME 2019” - “BTU UNIFY PINK GOLD PARTY 2019”

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เชิญชวนคณาจารย์  บุคลากร  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “BTU UNIFY GAME 2019”  และกิจกรรมปาร์ตี้เชิงสร้างสรรค์เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี “BTU UNIFY PINK GOLD PARTY 2019”  โดยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในดังกล่าวจะมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์รอบสุดท้ายของนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลายรายการของนักศึกษาภาคสมทบ  เช่น  ชักกะเย่อ …
− Oct 04,2019 −

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2019 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2019 Annual Scientific Congress : The 60th anniversary of the Korean Association of Orthodontists ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี. โดย อาจารย์ ดร.เอดวาร์ดโด ยูโก้  ซูซูกิ เป็นวิทยากรบรรยายในงาน อีกทั้งผลงานวิจัยของ นางสาวศศธร  ภูตินาถ ในหัวข้อ “Effect of Orthodontic Loading on the Expression of Osteoblast Markers in Human Periodontal…
− Oct 02,2019 −

กำหนดการ รายวิชา และ ห้องสอบ เทียบโอนความรู้รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เทอม 1/62

รายวิชา และ ห้องสอบ เทียบโอนความรู้รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เทอม 1/62 วัน – เวลา ห้องสอบ วิชา ห้องสอบ เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. - 9.30 น. ปรัชญาเบื้องต้น อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 2 ห้อง I 209 เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. - 11.00 น. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประชาคมโลก อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 1 ห้อง I 118 เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. - 12.30 น. ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 3 ห้อง I 302 เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. - 14.00 น. การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ…
− Sep 20,2019 −

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา  คณะแพทยศาสตร์  ม.กรุงเทพธนบุรี  ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)" ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ BTUEdPEx ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 12 ธันวาคม 2562  ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 คณะทัตนแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี  โดยมี ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวเปิดการอบรมดังกล่าว …