ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Dec 04,2021 −

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

      มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564       การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดย รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ…
− Nov 24,2021 −

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ทำบุญวันคล้ายวันเกิด และวันครบรอบ 19 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัย

        รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย รศ.(พิเศษ).ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยครอบครัว ได้ร่วมทำบุญถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณ ตำหนักสมเด็จวัดสระเกศฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และครบรอบ 19 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี…
− Nov 15,2021 −

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1– 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1– 4  ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2  ให้ดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ผู้กู้ขอเบิกในภาคเรียนนี้และติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564  ได้ 2 ช่องทางดังนี้ 1. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม ชั้น 1 ตึกสำนักอธิการบดี 2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมด้วยตนเองได้ในแอปพลิเคชัน กยศ.connect…