ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jan 09,2021 −

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 “การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่”

กำหนดการดำเนินงาน วิธีการส่งบทความวิจัย รายละเอียดรูปแบบบทความวิจัย (ฉบับเต็ม)  Download File Template เงื่อนไขการส่งผลงานและการนำเสนอผลงานวิจัย ใบสมัคร วิธีการชำระค่าลงทะเบียน รายละเอียดและรูปแบบโปสเตอร์
− Dec 31,2020 −

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อวยพร Merry Chrismas And Happy New year 2021

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อวยพร Merry Chrismas And Happy New year 2021  
− Dec 23,2020 −

ม.กรุงเทพธนบุรี วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ระลอกใหม่อย่างเข้มงวด ตามประกาศของกระทรวง อว.

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือวางมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศของกรุงเทพมหานคร  เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายความร่วมมือความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมทางสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวที่กำลังระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้ …
− Dec 21,2020 −

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 บัดนี้ทางคณะ ทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเสร็จสิ้นตามกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก รวมทั้ง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงใคร่ขอประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทันต แพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต…
− Dec 13,2020 −

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563  พร้อมแสดงความยินดีกับ “บิ๊กจา” ผงาดนั่งประมุขตะกร้อสมัยที่ 17          รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และที่ปรึกษาสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.อ. ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์…