ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Nov 15,2021 −

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1– 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1– 4  ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2  ให้ดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ผู้กู้ขอเบิกในภาคเรียนนี้และติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564  ได้ 2 ช่องทางดังนี้ 1. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม ชั้น 1 ตึกสำนักอธิการบดี 2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมด้วยตนเองได้ในแอปพลิเคชัน กยศ.connect…
− Nov 06,2021 −

"รศ.ดร.บังอร" อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ คุณณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี…
− Nov 01,2021 −

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นแรก

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นแรก                      รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2564  พร้อมทั้งมอบ ipad เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา  โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ …