ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jan 12,2022 −

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รับตรง รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รับตรง รอบที่ 1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รับตรง รอบที่ 1) เพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม
− Jan 11,2022 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ปีการศึกษา 2564 ย้ำความพร้อมหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) โดยคณะศึกษาศาสตร์  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง (Liaoning University)  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2564  ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  ซึ่งใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์”  โดยมี รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวเปิดการปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาจีนในกิจกรรมดังกล่าว  และ…
− Jan 06,2022 −

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลภาพยนต์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในเวทีการประกวดหนังสั้น

ขอชื่นชมยินดีกับผลงานยอดเยี่ยมของนาย จิรโชติ เอี่ยมศรี น.ศ.ปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลภาพยนต์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในเวทีการประกวดหนังสั้นจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS BTU เราสอนให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตสื่อและ New mediaคณะ นิเทศศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถ คว้ารางวัล จากการประกวดแข่งขัน ในเวทีระดับชาติ เพื่อประโยชน์ของ น.ศ.ของคณะ และมหาวิทยาลัย ในการนี้ขอขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี…
− Dec 24,2021 −

"จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้แห่งความรักสามัคคี เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9"

"จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้แห่งความรักสามัคคี เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9" เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากวันที่ 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยตลอดเดือนธันวาคมนี้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณมหาวิทยาลัย, วัดปุรณาวาส และสวนพุทธมณฑล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…
− Dec 24,2021 −

อธิการบดี มกธ.เผยเคล็ดลับการบริหารด้วยหัวใจส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำ

     อธิการบดี มกธ.เผยเคล็ดลับการบริหารด้วยหัวใจส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้หญิงยุคใหม่บริหารด้วยหัวใจ” ให้แก่ผู้บริหารของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่เข้าร่วมอบรมตามกิจกรรมเสริมสร้าง “การพัฒนาภาวะผู้นำ” รุ่นที่ 2 (Young CEO) โดยมี นพ. อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กล่าวต้อนรับและรายงานความสำคัญ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอบรมดังกล่าว…