ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jan 06,2022 −

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลภาพยนต์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในเวทีการประกวดหนังสั้น

ขอชื่นชมยินดีกับผลงานยอดเยี่ยมของนาย จิรโชติ เอี่ยมศรี น.ศ.ปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลภาพยนต์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในเวทีการประกวดหนังสั้นจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS BTU เราสอนให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตสื่อและ New mediaคณะ นิเทศศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถ คว้ารางวัล จากการประกวดแข่งขัน ในเวทีระดับชาติ เพื่อประโยชน์ของ น.ศ.ของคณะ และมหาวิทยาลัย ในการนี้ขอขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี…
− Dec 24,2021 −

"จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้แห่งความรักสามัคคี เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9"

"จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้แห่งความรักสามัคคี เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9" เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากวันที่ 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยตลอดเดือนธันวาคมนี้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณมหาวิทยาลัย, วัดปุรณาวาส และสวนพุทธมณฑล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…
− Dec 24,2021 −

อธิการบดี มกธ.เผยเคล็ดลับการบริหารด้วยหัวใจส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำ

     อธิการบดี มกธ.เผยเคล็ดลับการบริหารด้วยหัวใจส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้หญิงยุคใหม่บริหารด้วยหัวใจ” ให้แก่ผู้บริหารของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่เข้าร่วมอบรมตามกิจกรรมเสริมสร้าง “การพัฒนาภาวะผู้นำ” รุ่นที่ 2 (Young CEO) โดยมี นพ. อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กล่าวต้อนรับและรายงานความสำคัญ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอบรมดังกล่าว…
− Dec 20,2021 −

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ " ผู้หญิงยุคใหม่บริหารด้วยหัวใจ"

     โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ " ผู้หญิงยุคใหม่บริหารด้วยหัวใจ"ให้แก่ผู้บริหารของ โรงพยาบาล ที่เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำรุ่นที่ 2 (Young CEO) ใน วันพุธที่ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารภูมิพิพัฒน์      ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมผู้บริหารเตรียมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้ง ขอขอบพระคุณ ท่านวิทยากร…
− Dec 07,2021 −

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19”

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19” Creativity, Innovations, Social Order and Wellbeing in Times of COVID-19 Pandemic (CISOWCOP) วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.45 – 16.00 น. วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  –  20 กุมพาพันธ์ 2565 ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การวิจัย สร้างสรรค์…