News

BANGKOKTHONBURI NEWS

News

− Oct 04,2022 −

มกธ.ต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39

มกธ.ต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39           พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศเยาวชนโครงการฯ รุ่นที่ 39  และบรรยายพิเศษแก่เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยมี รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ  ผู้บริหารกรมการปกครอง …
− Oct 02,2022 −

มกธ.โชว์ความสำเร็จ“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

มกธ.โชว์ความสำเร็จ“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมจัดกิจกรรม “พยาบาลใจดี” ตรวจสุขภาพประชาชนฟรี         มกธ.โชว์ความสำเร็จ“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสี่แยกมหานาค – บางโพงพาง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมจัดกิจกรรม “พยาบาลใจดี” ตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน    …
− Sep 27,2022 −

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลความเป็นเลิศ รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงาน ม.กรุงเทพธนบุรี ในการทำงานเป็นทีมเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ประสานกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกับสมาคมกีฬา

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลความเป็นเลิศ รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงาน  ม.กรุงเทพธนบุรี ในการทำงานเป็นทีมเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ประสานกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกับสมาคมกีฬา      พล.อ.สุรชาติ  จิตต์แจ้ง  ประธานรุ่น หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลความเป็นเลิศ รุ่นที่ 5  สถาบันพระปกเกล้า  พร้อมคณะมาศึกษาดูงานด้านความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ทั้งในด้านการส่งเสริม  การพัฒนา  และการบริหารจัดการทางด้านการกีฬาของ…