ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− May 13,2020 −

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอบทความ ตามรูปแบบที่กำหนดในงานประชุมวิชาการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอบทความ ตามรูปแบบที่กำหนดในงานประชุมวิชาการ โดย ดร.โสพัฒน์ โสภาภิมุข ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.
− May 12,2020 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป ค่าสมัคร 1,000 บาท   .................................................   คุณสมบัติการสมัคร 1. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก. วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 (นักศึกษาสมัครแล้วทำข้อสอบออนไลน์ได้เลย) 1. วิชาที่สอบ 1.ภาษาไทย 2.ภาษาอังกฤษ 3.วิทยาศาสตร์ 4.คณิตศาสตร์ 2. สอบสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์กับอ.ดร.สุวิมลได้เลย)…
− Apr 28,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจับมือวัดเจดีย์หอยเปิดโรงทานตามประทานพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ท่าน ประจิน  จั่นตอง  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสมาชิกวุฒิสภา  เป็นประธานในพิธีเปิดโรงทานวัดเจดีย์หอยตามประทานพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  พร้อมด้วย ท่านพินิจ  บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  และคณะจัดงานโรงทานโดยพระครูสุนทร  คุณธาดา  เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย  ดร.กฤษฎาภรณ์  รุจิธำรงกุล  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ในฐานะตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย …
− Apr 28,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน” ผ่านระบบ VDO Conference

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน (Research and Innovation for the Development of  Social toward Sustainability)  เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะเชิงแนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยด้านการพัฒนาสังคมไทยให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ  โดยการประชุมเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ใช้รูปแบบการนำเสนอผ่านระบบ…
− Apr 06,2020 −

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี มอบหน้ากากกันละอองฝอย-ถุงมือให้ รพ.สามพราน (ไร่ขิง)

 ดร.สุวิมล  จอดพิมาย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ในฐานะตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มอบหน้ากากกันละอองฝอย (Face Shield) และถุงมือ (Disposable) ให้แก่โรงพยาบาลสามพราน (ไร่ขิง)  เพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนเครื่องมือด้านสาธารณสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลไว้สำหรับป้องกันความปลอดภัยให้กับตนเอง  และเพิ่มศักยภาพความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  ณ  โรงพยาบาลสามพราน…