ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Mar 04,2020 −

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และครอบครัว ร่วมทำบุญถวายสังฆทานในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยบุตรชาย ท่าน ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และครอบครัวร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  และวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร  พร้อมทั้งสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ “ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร”  เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ “ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง”…
− Mar 02,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดการประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ “ศตวรรษใหม่แห่งการพัฒนา : การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต”

 รศ.ดร.ศิริอร  สินธุ  อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 ผศ.นพ.พิสนธิ์  จงตระกูล อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ  หัวข้อ “จุดเปลี่ยนระบบสุขภาพไทย : กระบวนทํศน์ใหม่ในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ”  และหัวข้อ “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยปฐมภูมิ”  ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดการประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปี  คณะพยาบาลศาสตร์  “ศตวรรษใหม่แห่งการพัฒนา…
− Feb 26,2020 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ "59 art Exhibition 2019"

ม.ร.ว.ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์  ประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร  ม.ล. จันทราภา  สวัสดิวัตน์  คุณวิทยุต  บุนนาค  นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  และผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมเปิดงานนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ "59 art Exhibition 2019" ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ในการนี้มีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ …
− Feb 14,2020 −

นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมโครงการ “เตรียมจบ Job Fair (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2562” อย่างคึกคัก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการ “เตรียมจบ Job Fair (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2562 ”  โดย  รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี คณะผู้บริหาร  คณาจารย์มาร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน  นอกจากนี้  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  ได้เยี่ยมชมบูธของคณะต่าง ๆ  และบูธรับสมัครงาน Job Fair…