ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Aug 27,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเรียน 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  กลุ่ม 1 เรียนทุกวันอังคาร วันพฤหัส เวลา 16.00-20.00 น.และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น.เปิดเรียนวันที่ 21 เมษายน 2563 กลุ่ม 2 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 8.30 -17.30 น.เปิดเรียนวันที่ 25 เมย..63 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 2. อายุ 18-40 ปี 3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก. 4. สุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคติดต่อ เอกสารการสมัคร…
− Aug 27,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

คุณสมบัติการสมัคร 1.  จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ คณิตย์ 2.  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 3.  น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก. ค่าสมัครสอบ  ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท กำหนดการสอบ วันที่ 19 มกราคม สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจร่างกายตั้งแต่เวลา 8.30-15.00  รายวิชาที่สอบคัดเลือก 1. ความรอบคอบ – ภาษาไทย             สอบเวลา      08.30 – 09.00  น. 2. ภาษาอังกฤษ       …
− Aug 27,2019 −

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฏีบัณฑิต  มหาบัณฑิต และบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2561           ในการนี้ พลเอก เชษฐา  ฐานะจาโร  นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร …
− Aug 20,2019 −

สมาคม ม.กรุงเทพธนบุรี จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   ดุษฎีบัณฑิต   มหาบัณฑิต  และบัณฑิต  ในโอกาสเป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561  จัดโดยสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี          ในการนี้  ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ผศ.ดร.จรินทร์ …
− Aug 20,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงฤทธ์ รับตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

 ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในฐานะผู้แทนคณะผู้บริหาร  คณบดี  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  สถาบันการศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยฯ  และเหล่าทุนดารา นักแสดง นักร้อง และสื่อมวลชน  นำโดย ดร.วโรดม  ศิริสุข (ชายแฮ็คส์)  ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง หรือ “ดร.ดร๊าฟ” ในโอกาสที่ได้รับเกียรติให้เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน…