ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

“ศ.ดร.บังอร” เป็นประธานปิดการขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน “กรมสมเด็จพระเทพ” ครั้งที่ 35

− Apr 14,2024 −
ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยา ลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 โดยมี รศ. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายณัฐชัย ดารากร ณ อยุธยา คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประ เทศไทย ผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และทัพนักกีฬาตะกร้อเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่ง ขันกีฬาดังกล่าวด้วย
ในการนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหา วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มอบรางวัลให้แก่นัก กีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับ
สนุนการแข่งขันกีฬารายการดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 8 เมษา ยน 2567.

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back