News

Bangkok Thonburi News

News

− Nov 17,2020 −

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดงาน “Open House Open Mouth 2020” มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Open House Open Mouth 2020”  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  โดยมี พ.ต.ท.ทพ.พจนารถ  พุ่มประกอบศรี  นายกทันตแพทยสภา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มาร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความอบอุ่น          ในการนี้ …