ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 09,2019 −

FISU เตรียมจัดการแข่งขัน Badminton 2020 FISU World University Championship Bangkok Thailand ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ในวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ผู้บริหารจาก FISU World University Championship นำโดย Mrs.Fiona Testuz จาก World University Championships Sport Assistant และ Mr.Bastian Kruse จาก FISU Technical Delegate Badminton ได้เข้าพบท่าน ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโอกาสตรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Badminton 2020 FISU World University Championship Bangkok Thailand
− Sep 05,2019 −

“ซูม” ไทยรัฐ เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 คอลัมน์  ซูม จากไทยรัฐ  ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยมี ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย คุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการบริหาร  โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี  ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
− Sep 05,2019 −

สถาบันภาษาต่างประเทศ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศ-งานปาร์ตี้รับน้องใหม่ นักศึกษาจีน 2019

 ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของสถาบันภาษาต่างประเทศ ม.กรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2562  พร้อมทั้งได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม “งานปาร์ตี้รับน้องใหม่ 2019” ของนักศึกษาจีน โดยมี ผู้บริหาร  คณาจารย์  พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาด้วยความอบอุ่น            ในการนี้  ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล …
− Aug 30,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ รุ่น 1 “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต” ปีการศึกษา 2562

 ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมในการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย             ในการนี้  รศ.ทพ.ทองนารถ  คำใจ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  และคณาจารย์  ได้แนะนำความพร้อมของหลักสูตร …
− Aug 30,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่งพัฒนาการศึกษาทุกระดับทุกกลุ่มสาขาอาชีพ พร้อมส่งเสริมทุนการศึกษา โครงการดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน

 ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มีนโยบายสนับสนุนการศึกษา  และเปิดโอกาสให้กับบุคคลทุกสาขาอาชีพได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก  เพื่อให้บุคคลสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากทุกหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมโดยรวมต่อไป  ซึ่งล่าสุดมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะให้ทุนการศึกษาศิลปิน ดารา นักแสดง และสื่อมวลชนในวงการบันเทิง  เพื่อให้บุคลากรในวงการดังกล่าวได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท…