ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Apr 28,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน” ผ่านระบบ VDO Conference

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน (Research and Innovation for the Development of  Social toward Sustainability)  เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะเชิงแนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยด้านการพัฒนาสังคมไทยให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ  โดยการประชุมเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ใช้รูปแบบการนำเสนอผ่านระบบ…
− Apr 06,2020 −

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี มอบหน้ากากกันละอองฝอย-ถุงมือให้ รพ.สามพราน (ไร่ขิง)

 ดร.สุวิมล  จอดพิมาย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ในฐานะตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มอบหน้ากากกันละอองฝอย (Face Shield) และถุงมือ (Disposable) ให้แก่โรงพยาบาลสามพราน (ไร่ขิง)  เพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนเครื่องมือด้านสาธารณสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลไว้สำหรับป้องกันความปลอดภัยให้กับตนเอง  และเพิ่มศักยภาพความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  ณ  โรงพยาบาลสามพราน…
− Apr 06,2020 −

ผู้บริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี-สาธิตกรุงเทพธนบุรี แจกเจลล้างมือ-หน้ากากอนามัยรอบแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐ และผู้แทน 16 ชุมชน

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง (คุณเอิร์น) ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยรอบแรกให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  สำนักงานเขตทวีวัฒนา  ผู้แทนชุมชนทั้ง 16 ชุมชน  ได้แก่  ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ  ชุมชนหมู่บ้านสินพํฒนาธานี  ชุมชนคลองเนินทราย  ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี  ชุมชนบางพรหมร่วมใจ …
− Apr 01,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี-สาธิตกรุงเทพธนบุรี แจกฟรีเจลล้างมือ-หน้ากากอนามัยให้ประชาชน รอบแรกเริ่ม 3 เม.ย. นี้

  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง (คุณเอิร์น) ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  และคณาจารย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมสาธิตการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสื่อมวลชนได้รับชมก่อนที่จะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไป  เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีเครื่องมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  และรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมด้วยช่วยกันปกป้องตนเองและสังคมจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว …
− Mar 23,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากผู้สมัครที่จบวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 คุณสมบัติอื่น ๆ 1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด - มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ 2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้…