ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Feb 04,2020 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเรียน 1 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป ค่าสมัคร 500 บาท เปิดเรียน เดือนเมษายน กลุ่ม 1 เรียนทุกวันอังคาร วันพฤหัส เวลา 16.00-20.00 น.และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น. เปิดเรียนวันที่ 21 เมษายน 2563 กลุ่ม 2 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 8.30 -17.30 น.เปิดเรียนวันที่ 25 เมษายน 2563 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 2. อายุ 18-40 ปี 3. สุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคติดต่อ เอกสารการสมัคร…
− Jan 27,2020 −

สทป.จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดโครงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

พล.อ.อ.ดร.ปรีชา  ประดับมุข  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (National Defense Technology Development Program for 21st Century Executive : DTE) ซึ่งเป็นโครงการจากความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ             ในการนี้ …
− Jan 27,2020 −

คณะทำงานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 รศ.ดร.พูลสุข  หิงคานนท์  ประธานคณะทำงานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา  พร้อมด้วยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล  ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษา  โดยมี ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วยคณาจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับคณะทำงานดังกล่าว           ในการนี้ …
− Jan 27,2020 −

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCoV)

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  Coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีการติดเชื้อและความรุนแรงขั้นมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน การติดเชื้อจะใช้เวลา 2-3 วัน กว่าจะเริ่มมีอาการป่วยเป็นไข้ การระบาดโรคนี้ค่อนข้างง่าย เพราะติดต่อผ่านการหายใจและสัมผัสผ่านสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่าง ๆ ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน…
− Jan 24,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบเงินอัดฉีดทัพนักกีฬา 13 ล้านบาท หลังครองเจ้าเหรียญทอง 3 สมัย “กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 47”

รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬา  พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลอัดฉีดรวม 13 ล้านบาทให้แก่ทัพนักกีฬาในพิธีมอบรางวัล “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47”  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากทุกประเภทการแข่งขันกีฬาปัญญาชน  โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาที่ได้รับรางวัลด้วย …