ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− May 23,2022 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาลัยกรุงเทพธนบุรี ประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ล่ามภาษามือภายใต้สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาลัยกรุงเทพธนบุรี ประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ล่ามภาษามือภายใต้สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
− May 22,2022 −

อธิการบดี มกธ.ต้อนรับ “นายจ้าว หมิงกวง” และคณะ ร่วมหารือความร่วมมือทางการศึกษา

   รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ต้อนรับ นายจ้าว  หมิงกวง  อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งวิทยาลัยฮวาเฉียว  มหาวิทยาลัยฮวาเฉียว  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และประธานศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing National Center for Open & Distance Education)  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  พร้อมคณะ  เพื่อประชุมหารือความร่วมมือทางการศึกษา  และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีพล.อ.ดร.วิชิต  ยาทิพย์ …
− May 21,2022 −

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขาชีววิทยา

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขาชีววิทยา DOWNLOAD
− May 18,2022 −

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จับมือ มกธ.ร่วมลงนาม MOU - เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

   รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  นายเรืองศักดิ์  สุวารี  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  ได้ร่วมเปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” …
− May 14,2022 −

อธิการบดี มกธ.มอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

          รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2564 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู่สำเร็จการศึกษาด้วย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย ในการนี้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมมอบทุนการศึกษาสมทบแก่นักศึกษาด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ…