ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 20,2020 −

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า บุคลากรทางด้านสุขภาพผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า บุคลากรทางด้านสุขภาพผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตใหม่ (Nursing Innovation: Toward New Normal)”  วันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (*อยู่ระหว่างการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNEU) จากสภาการพยาบาล) สามารถลงทะเบียนOnlineได้ที่ https://forms.gle/M8wmmENAcJW4jYTT9…
− Jul 10,2020 −

นักศึกษาใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์เข้ารับโอวาทจากอธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี พ.ต.ท.ทพ.พจนารถ  พุ่มประกอบศรี  นายกทันตแพทยสภา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคณาจารย์มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองด้วยความอบอุ่น             ในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้บริการ One Stop Service ในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาด้วย  อาทิ …
− Jun 29,2020 −

โครงการ “คณะพยาบาลร่วมป้องกัน COVID ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจ NEW NORMAL

ในปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดทำโครงการ “คณะพยาบาลร่วมป้องกัน COVID ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจ NEW NORMAL” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมนักศึกษาให้มีพฤติกรรมตามแนววิถีใหม่ (NEW NORMAL) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการป้องกันโรคและไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
− May 15,2020 −

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สนับสนุนถุงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ป้องกันไวรัส โควิด-19 ให้นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รับมอบถุงอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  พร้อมทั้งคู่มือการปฏิบัติตนในการป้องกันไวรัสจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  เพื่อมอบต่อให้แก่นักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี           ในการนี้  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล ได้แสดงความขอบคุณต่อสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยที่สนับสนุนถุงอุปกรณ์เวชภัณฑ์ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยฯ…