ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

“ศ.ดร.บังอร” นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มกธ. - สถาบันการศึกษาในเครือ พร้อมใจร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยจัดงาน “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์”

− Apr 01,2024 −
        ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือเข้าร่วมในงานดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
        กิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ดังกล่าว ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาพร้อมใจแต่งกายชุดผ้าลายดอก และชุดไทยประยุกต์อย่างสวยงาม เพื่อสะท้อนคุณค่าอัตลักษณ์ความงดงามอย่างไทย อีกทั้งยังมีกิจกรรมประกวดเทพธิดา เทพบุตรสงกรานต์ของบุคลากร นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ และศิษย์เก่าทั้งชายและหญิง
        การสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น นอกจากร่วมส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทยแล้วยังถือเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ด้วย นอกจากนี้ คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดอาหาร และขนมไทยไว้สำหรับผู้ที่มาร่วมงานด้วยบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนาน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back