คณะศิลปศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

− Feb 22,2017 −

เมื่อวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้เข้าศึกษาการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Air Asia , การบริหารจัดการสกีรีสอร์ท Elysian ski resort , ศึกษาการบริหารจัดการคลอง cheonggyecheon, ศึกษาการบริหารจัดการ Mice ที่ Coex artium และดูงานด้านการบริหารจัดการสวนสนุก Everland 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back