คณะศิลปศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Feb 22,2021 −

กิจกรรมภาษาไทยในงานในงาน ศตวรรษกาลรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

− Sep 13,2017 −

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงาน “BTU Tourism and Hotel Fest 2017” 13 ก.ย.นี้

             สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงานประจำปีการศึกษา “BTU Tourism and Hotel Fest 2017” ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานมากมาย อาทิ การแสดง,การออกบูธบริษัททัวร์,สปาจำลอง,การสาธิตการทำลูกประคบ,การจัดโต๊ะจัดเลี้ยง,บาร์เครื่องดื่ม,โครงงานวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่…
− Sep 06,2017 −

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)

                คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้นำนักศึกษา เอกอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 “Thailand Research Expo 2017” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน25คนและอาจารย์ 2 ท่านคือ อาจารย์นภสินี นิลพันธ์ และอาจารย์กานต์สินี เผ่านาคธรรมรัตน์ 
− Mar 04,2017 −

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้นำนักศึกษาทดสอบปฏิบัติในรายวิชางานมัคคุเทศก์ ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังครารามราชวรมหาวิหาร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำทีมโดย อาจารย์สุธาสินี หัวหน้าสาขาวิชาการท้องเที่ยว ได้นำนักศึกษาทดสอบปฏิบัติในรายวิชางานมัคคุเทศก์ ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังครารามราชวรมหาวิหาร
− Feb 22,2017 −

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้เข้าศึกษาการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Air Asia , การบริหารจัดการสกีรีสอร์ท Elysian ski resort , ศึกษาการบริหารจัดการคลอง cheonggyecheon, ศึกษาการบริหารจัดการ Mice ที่ Coex artium และดูงานด้านการบริหารจัดการสวนสนุก Everland 
− Feb 21,2017 −

โครงการแนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โครงการแนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารดุษฏีบัณฑิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการแนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นำโดยคณบดี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาทุกสาขา และคณาจารย์ โดยวิทยากรศิษย์เก่าจากคณะศิลปศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ คือ                …