คณะศิลปศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)

− Sep 06,2017 −

                คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้นำนักศึกษา เอกอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 “Thailand Research Expo 2017” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน25คนและอาจารย์ 2 ท่านคือ อาจารย์นภสินี นิลพันธ์ และอาจารย์กานต์สินี เผ่านาคธรรมรัตน์ 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back