คณะศิลปศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการแนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Feb 21,2017 −

โครงการแนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารดุษฏีบัณฑิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการแนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นำโดยคณบดี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาทุกสาขา และคณาจารย์ โดยวิทยากรศิษย์เก่าจากคณะศิลปศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ คือ

                นายปรมะ พันธ์บุปผา ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์รุ่นที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ในระหว่างการศึกษาได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หัวหน้าชมรมสานฝันปันรัก งานด้านจิตอาสา เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน สังกัด ปปส เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเยาวชนมูลนิธิยุวพุทธพัฒนา ด้านการศึกษา ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่รัฐหลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นระยะเวลา 4 เดือน และในปี 2552 เมื่อกลับมาศึกษาต่อได้รับเลือกให้เข้าทำงาน ในศูนย์การศึกษาต่างประเทศ B2C Education Group ซึ่งต้องเรียนด้วยและทำงานไปด้วย และได้มีโอกาสไปฝึกงานด้านท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลี และฝึกงานด้านการสัมมนาที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งคุณปรมะสามารถสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง ในระดับเกียรตินิยม ในปี 2554 ได้รับทุนจากสถาบัน Career Quest ประเทศแคนาดา ให้เข้าร่วมโครงการ Work and Study เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้น เข้าทำงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในตำแหน่ง sale and marketing executives และย้ายไปทำงานในตำแหน่ง sale and marketing manager ที่ Bkkurban group ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งดังนี้

                - ประธานกรรมการบริษัท Bangkok Event and Exposition จำกัด

                - Assistant Business Relationship Manager บริษัท East2West Education Consult and Travel (ประเทศไทย)จำกัด

                - Assistant Manager บริษัท Born to consult จำกัด

                - เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า PARAMA 

                - เจ้าของร้านไอศกรีมแบรนด์ LOMA Gelato

                นายรวิวัฒน์  สืบสิงห์ ศิษย์เก่าคณะศิลปะศาสตร์รุ่นแรก ปี 2550 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คุณรวิวัฒน์มีประสบการณ์จากหลายแห่งจากการทำงานกับโรงแรมชั้นนำและเรือสำราญที่ได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วโลก อาทิ 

                - Four Seasons Hotel Bangkok

                - เรือสำราญ Fred. Olsen Cruises Lines

                - ปัจจุบันทำงานบนเรือสำราญ Norwegian Cruise Lines

                นายวีระยุทธ มิมมา ศิษย์เก่าสาขาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา

                - ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบระบบฮาลาลในสถานประกอบการ (Halal Auditor) สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ และวิทยากรอบรมระบบการรับรองมาตรฐาน HACCP, ISO, Halal Diamond

                การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการบรรยายจากรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อแนะแนวทางให้กับรุ่นน้องที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ซักถามอย่างเจาะลึกในสาขาอาชีพที่ตนสนใจอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อเป็นแนวทางที่จะก้าวเข้าสู่การทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back