คณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรม Gallery

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact:

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดสัมมนาบรรยายพิเศษ "การสร้างเพจเพชบุค ยุค2022"

− Sep 26,2022 −

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาบรรยายพิเศษ "การสร้างเพจเฟชบุค ยุค2022"
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ (อ.อิ๊ก) เป็นผู้ให้ความรู้ในการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจบนเพจเฟชบุคในยุคปัจจุบันให้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ออกสู่โลกออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง และมีนักศึกษาในระดับปริญญาโท (MBA) และปริญญาเอก (DBA) คณะบริหารธุรกิจเข้าฟังจำนวนมาก กิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคาร Sport Complex ชั้น4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี