สมัครงาน

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ประกาศรับสมัครงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

− Mar 06,2024 −

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา 


คุณสมบัติ
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์
-มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่


ติดต่อส่งประวัติได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โทร02-8006800-5 ต่อ 1232หรือส่งทาง อีเมลล์   hrm_btu@bkkthon.ac.thBack