WHAT'S HAPPENING

  • − Jun 26,2019 −

    บจม.ซีพีออลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามความมือผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม”

    − read more −
  • − Jun 26,2019 −

    พิธีมอบเข็มความเป็นครู เพื่อก้าวสู่ความพร้อมที่จะออกไปเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

    − read more −

BangkoktHonburi  channEl

ทีวีเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

watch VDO