WHAT'S HAPPENING

  • − Nov 22,2023 −

    BTU UNIFY 2023 อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ BANGKOKTHONBURI HALL

    − read more −
  • − Oct 10,2023 −

    ประกาศกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2

    − read more −

−Dec 09,2023− แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านโรคเอดส์

−Nov 27,2023−ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

−Nov 22,2023−BTU UNIFY 2023 อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ BANGKOKTHONBURI HALL

−Nov 22,2023−การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

−Nov 18,2023−ศ.ดร.บังอร อธิการบดี มกธ. มอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

Read more

BangkoktHonburi  channEl

ทีวีเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

watch VDO