WHAT'S HAPPENING

  • − Apr 14,2024 −

    “ศ.ดร.บังอร” ร่วมเปิดอาคารศูนย์แพยทศาสตรศึกษาและวิจัย มกธ.ในพิธีครบรอบ 25 ปี สถาปนา รพ.ราชพิพัฒน์

    − read more −
  • − Apr 14,2024 −

    “ศ.ดร.บังอร” เป็นประธานปิดการขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน “กรมสมเด็จพระเทพ” ครั้งที่ 35

    − read more −

−Apr 20,2024−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือ EVAT - กฟผ. แถลงข่าวจัดงานแข่งขัน “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต” ครั้งที่ 3 พร้อมลงนาม MOU ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

−Apr 14,2024−“ศ.ดร.บังอร” ร่วมเปิดอาคารศูนย์แพยทศาสตรศึกษาและวิจัย มกธ.ในพิธีครบรอบ 25 ปี สถาปนา รพ.ราชพิพัฒน์

−Apr 14,2024−“ศ.ดร.บังอร” เป็นประธานปิดการขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน “กรมสมเด็จพระเทพ” ครั้งที่ 35

−Apr 02,2024−กระทรวงกลาโหม จับมือ มกธ. MOU ส่งเสริมด้านวิชาการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ

−Apr 01,2024−“ศ.ดร.บังอร” นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มกธ. - สถาบันการศึกษาในเครือ พร้อมใจร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยจัดงาน “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์”

Read more

BangkoktHonburi  channEl

Educational TV

Bangkok Thonburi University

watch VDO