ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Apr 02,2019 −

ม.กรุงเทพธนบุรี สนับสนุนเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35

 ร.อ.จักเรศ  พิทยาคม  ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ให้เกียรติมาเป็นประธานในการพบและให้โอวาทเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล จำนวน 320 คน  ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” ประจำปี 2562  รุ่นที่ 35  โดยมี ดร.กฤษฎาภรณ์  รุจิธำรงกุล  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ  พร้อมมอบกระเป๋าที่ระลึกแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย …
− Mar 28,2019 −

รายวิชา และ ห้องสอบ เทียบโอนความรู้รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เทอม 2/61

รายวิชาและห้องสอบ เทียบโอนความรู้รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เทอม 2/61 Download 
− Mar 21,2019 −

ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน ทุ่ม 111 ล้าน ติดตั้งโซล่าเซลล์-ลดพลังงาน

 ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  ลดจำนวนปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น  และมุ่งเน้นที่จะผลิตพลังงานสะอาด  เพื่อใช้เองภายในมหาวิทยาลัยฯ  จึงทุ่มเงินลงทุน  111 ล้านบาท  เพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop)  ของอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ  สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 3 เม็กกะวัตต์ หรือ 8,956 แผง  จึงได้ลงนามสัญญาการจัดการพลังงานด้วยระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับบริษัท…
− Mar 17,2019 −

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มสัญลักษณ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561

  ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มสัญลักษณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8  พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 และพิธีมอบหมวกพยาบาลและดวงประทีปให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  รุ่นที่ 10  คณะพยาบาลศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2561  โดยมีแขกผู้มีเกียรติ  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย…
− Mar 16,2019 −

กทม.จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุ

   นพ.พิชญา  นาควัชระ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  และผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย นพ.สมชาย  จึงมีโชค  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  ศ.นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยมีผู้บริหาร  บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี …