ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Mar 17,2019 −

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มสัญลักษณ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561

  ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มสัญลักษณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8  พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 และพิธีมอบหมวกพยาบาลและดวงประทีปให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  รุ่นที่ 10  คณะพยาบาลศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2561  โดยมีแขกผู้มีเกียรติ  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย…
− Mar 16,2019 −

กทม.จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุ

   นพ.พิชญา  นาควัชระ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  และผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย นพ.สมชาย  จึงมีโชค  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  ศ.นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยมีผู้บริหาร  บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี …
− Mar 13,2019 −

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากลจับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนาม MOU ทางการศึกษา

     นายอู๋ จื้อ อี้  นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล  และ ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางวิชาการ  ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางวิชาการ  เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย              ในการนี้ …
− Mar 11,2019 −

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ "เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" (Moving Towards Thailand's Future Economy with Science, Technology and Innovation) ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี ลงทะเบียนฟรี  www.nstda.or.th/nac  
− Mar 10,2019 −

เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม "รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562"

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เงินรางวัลรวม 680,000 บาท  เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562  รายละเอียดในการสมัคร Dowload