ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jun 02,2019 −

นักศึกษาใหม่ ม.กรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างคึกคัก

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ว่า “...การเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีนั้นเรียนเพื่อให้รู้ในสิ่งที่เราต้องการจะรู้ทั้งด้านวิชาการ  วิชาชีพต่าง ๆ  ส่วนการเรียนในระดับที่สูงขึ้นก็เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์เป็น  แก้ปัญหาเป็น  และมีความรู้ในการวิจัย  หรือเพื่อวิเคราะห์  สังเคราะห์ …
− May 29,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งมีนักศึกษาทยอยมารายงานตัวอย่างคับคั่ง  เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ตามความสนใจ  โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  และคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มาร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวก  และให้คำแนะนำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา  อาทิ  การตรวจสอบเอกสารการสมัคร  งานทะเบียนและทำบัตรนักศึกษา …
− May 29,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบเก้าอี้เลคเชอร์ให้แก่เขตทวีวัฒนา

 อาจารย์สมภพ  ศรีสัมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ในฐานะผู้แทน ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มอบเก้าอี้เลคเชอร์สำหรับนักเรียน  จำนวน  280 ตัว ให้แก่สำนักงานเขตทวีวัฒนา  โดยมี นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมลิ้ม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา  เป็นผู้แทนรับมอบ  เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ตามภารกิจ  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2562
− May 29,2019 −

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ยูไนเต็ด และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือสานฝันเยาวชน พัฒนาทักษะฟุตบอลอาชีพ

           ท่านสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ดร.นิลุบล  ลิ่มพงษ์พันธุ์  ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  พร้อมด้วย ท่านยุทธนา  หยิมการุณ  รองปลัดกระทรวงการคลัง และประธานสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด  และผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้แถลงข่าวถึงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  สโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ศุลกากร…
− May 29,2019 −

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 3 / 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3 / 2562 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก << DOWNLOAD >>