ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ “Beijing University” จับมือร่วมลงนาม MOU มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

− Apr 27,2024 −

        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ Beijing University of Post and Telecommunication  จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ  โดยมี ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และ Prof.XU Kun  อธิการบดี  Beijing University of Post and Telecommunication  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
        ในการนี้  โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ Beijing University of Post and Telecommunication ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ  โดยมี อาจารย์ ดร.ณัชชา  ชัยรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  และ Prof.XU Kun  อธิการบดี  Beijing University of Post and Telecommunication  พร้อมด้วย Ms.XU Lan ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย ณ ชั้น 4 อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   เมื่อวันที่ 25  เมษายน  2567
        ทั้งนี้มี Prof. Wang Huna  เลขานุการเอก  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พร้อมด้วยผู้บริหารของ Beijing University of Post and Telecommunication  และผู้บริหาร  คณาจารย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
        สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กับ Beijing University of Post and Telecommunication  และการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กับ Beijing University of Post and Telecommunication  เพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่างๆ  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์  นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  ระหว่างสองสถาบัน  ความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง  การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสื่อการสอน  ข้อมูลวิชาการด้านต่างๆ  ตลอดจนการประสานประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back