ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 03,2019 −

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 <<< DOWNLOAD >>>
− Jul 02,2019 −

เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ” ชูความเป็นไทยร่วมเป็นหนึ่งในเอกภพ

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติเป็นองค์กรที่รวมกลุ่มสมาคมหรือหน่วยงานด้านดาราศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อร่วมกันส่งเสริม ด้านดาราศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ งานวิจัย การสื่อสาร การศึกษาและการพัฒนาดาราศาสตร์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในปีนี้ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ จึงเปิดโอกาสให้ทั่วโลกร่วมกันตั้งชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประเทศละ 1 ระบบ ประกอบด้วยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ 1 ดวง และดาวฤกษ์แม่ 1…
− Jun 26,2019 −

บจม.ซีพีออลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามความมือผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม”

ดร.นัชชา  เทียมพิทักษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย  และ ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม”  เพื่อร่วมกันพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพสูง  และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ …
− Jun 26,2019 −

BTU Freshy Boy&Girl 2019

ผู้เข้าประกวด BTU Freshy Boy&Girl 2019 ทั้ง 30 คน รอบสุดท้าย รักใคร ชอบคนไหน เบอร์อะไร ตามเชียร์ให้สุดเสียง แล้วพบกัน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาญชัยอเคเดียม
− Jun 26,2019 −

พิธีมอบเข็มความเป็นครู เพื่อก้าวสู่ความพร้อมที่จะออกไปเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย  ที่ได้ผ่านการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนเข้ามาถึงพิธีมอบเข็มความเป็นครู เพื่อก้าวสู่ความพร้อมที่จะออกไปเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และก้าวสู่ความเป็น"ครูที่ดี" ของสังคมต่อไป